Hundbanans Motionstrappa är byggd för att motionera och träna i. På samma gång är trappan en fin utsiktsplats och ett kreativt sätt att utnyttja högen av reststen som bildats i samband med arbetet i dagbrottet.