Intro-sv Tidtabell Suomeksi Stegstatus: 470/470 Aktuellt Motionstrappan Samarbetspartner Kontaktuppgifter uppdaterat 15.6.2021 Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond

info-sv Projektets totala kostnader 150 000 € Leader stöd 50 000 € PARGAS FÅR EN EGEN MOTIONSTRAPPA
Idéen om en motionstrappa på Hundbanan väcktes för några år sedan, då Johan Kronberg besökte Malmgårds motionstrappa i Helsingfors. Kronberg tillsammans med Tarmo Tuominen och Jimmy Kronberg har varit de personer som utvecklade idén vidare. Tillsammans med Väståbolands Företagare rf kunde initiativtagarna sedan samla ihop de pusselbitar som behövdes för att projektet skulle bli verklighet. Väståbolands Företagare rf har via Leader-gruppen beviljats understöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Med hjälp av EU stödet, privata medel och en stor talkoinsats kommer föreningen att bygga en motionstrappa på Hundbanan vid Pajbackavägen. Enligt planerna skall motionstrappan vara klar sommaren 2021.

16 oktober, 2021 08:49 På torsdagen inleddes installeringen av belysningens aluminiumprofiler. På morgonskiftet deltog Skröbbel Gåbbanas yviman Rainer Wahtera och Kurt Öhblom samt Kaj Johansson och Tom Rosenlund. På eftermiddagsskiftet var Skröbbel Gåbbanas Björn Lindholm och Carl-Gustav Nygårdas på plats.

Torstaina aloitettiin valaistuksen asennustyöt aluminiiniprofilien kiinnittämisellä. Aamuvuorossa oli Skröbbel Gåbbanien yviman Rainer Wahtera ja Kurt Öhblom. Heitä avusti Kaj Johansson ja Tom Rosenlund. Iltapäivävuorossa oli Skröbbel Gåbbanien Björn Lindholm ja Carl-Gustav Nygårdas.
15 oktober, 2021 12:16
Idag hade vi uppdatering av Hundbanans motiontrappsprojektet i samband med Skröbbel Gåbbanas fredagskaffe. Skröbbel Gåbbana är en av stöttepelarna i projektets talkoarbete

Tänään meillä oli päivitys Koirabaanan kuntoporrasprojektista Skröbbel Gåbbanien perjantaikahvitilaisuuden yhteydessä. Skröbbel Gåbbana ovat yksi projektin talkotöiden tukipilareita
15 oktober, 2021 11:42
Installeringen av belysningen börjar imorgon med fastsättande av aluminiumprofiler i räcket. Arbetet av utförs på talko. LED-banden som fastsätts i aluminimprofilen testades igår. Vi försöker hålla motionstrappan öppen under installeringen. Vänligen ta i beaktande det pågående arbetet då ni rör er i motionstrappan.

Valaistuksen asennus alkaa huomenna kiinnittämällä aluminiumprofiilit kaiteeseen. Työt tehdään talkoilla. LED-nauhat jotka kiinnitetään alumiiniprofiliin testattiin eilen. Kuntoportaat pidetään lähtökohtaisesti avoinna asennuksen aikana. Pyydämme huomioimaan käynnissä oleva asennustyö kun liikutte kuntoportaissa.
13 oktober, 2021 18:43
Harri Tunturi och Anders Svanström från Tunturitec electric installerade besökarräknaren i början av veckan. Besökarmängd kan ses på hemsidan inom kort. De nya borstarna har tagits ibruk.

Harri Tunturi ja Anders Svanström Tunturitec electricistä asensivat alkuviikosta kävijälaskuri. Kävijämäärän seuranta on nähtävissä lähiaikoina kotisivuilla. Uudet harjat on otettu käyttöön.
13 oktober, 2021 18:19
Good Morning 🙂 #pargas #parainen 12 oktober, 2021 05:32 Hundbanan - Koirabaana

Kuntoportaat on viime viikkojen aikana ollut todella suosittu. Muualta tullaan Paraisille tutustumaan upeisiin portaisiin ja niiden ympäröivään maisemaan.

Koirabaanalle rakennettujen kuntoportaiden idea lähti alunperin hallituksemme puheenjohtajan Johan Kronbergin ajatuksesta, jota hän lähti kehittämään yhdessä toimitusjohtajamme Jimmy Kronbergin ja Tarmo Tuomisen kanssa.

Lue lisää:
https://www.kaivonporaus.com/saariston-kaivonporaus-yhteistyokumppanina-toteuttamassa-paraisten-koirabaanan-kuntoportaita/

Motionstrappan har varit väldigt populär de senaste veckorna. Människor kommer utanför Pargas ifrån för att besöka de fina trapporna samt njuta av den unika utsikten.

Idén att bygga en motionstrappa på Hundbanan kom ursprungligen från vår styrelseordförande Johan Kronberg, som sedan började vidareutveckla tanken tillsammans med vår vd Jimmy Kronberg och Tarmo Tuominen.

Läs mer:
https://www.kaivonporaus.com/sv/skargardens-brunnsborrning-som-partner-i-konstruktionen-av-hundbanans-motionstrappa-i-pargas/
12 oktober, 2021 05:20
TV-nytt idag om kvinnoskulpturen till Hundbanan 11 oktober, 2021 19:07 Skröbbel Gåbbana i Närbild om talkoarbete på Hundbanan 11 oktober, 2021 19:07 Hundbanan - Koirabaana ✔️med Annette Viljanen 8 oktober, 2021 14:17
AKTUELLT - AJANKOHTAISTA

Skogsavverkning Markarbete Staket Trappan PROJEKTETS TIDTABELL Våren 2021 Sommaren–hösten 2020 SOMMAREN
2021

specs-sv Höjskillnad 50m Längd ca 180m Steg ca 470 Bredd 2,5m EN MOTIONSFORM SOM PASSAR DE FLESTA
och helt GRATIS! De senaste åren har det allmänt diskuterats att både barn och vuxna rör på sig för lite. I längden kommer detta att påverka negativt på den allmänna folkhälsan. Gång i motionstrappor har visat sig vara en ypperlig motionsform som passar för de flesta människor. Därför är den främsta målsättningen i projektet att befrämja människornas allmänna välmående och hälsa.
Motionstrappan blir samtidigt också en ypperlig idrottsanläggning för stadens många idrottsföreningar. Hundbanans läge nära stadens skolcentrum möjliggör dessutom trappans användning i skolornas verksamhet.
Motionstrappan på Hundbanan kommer att bli en av de största i hela Finland
– Trappans material är trä med betong underlag
– Lutningen på trappan är 15–16°
– En ca 38m2 viloplan halvvägs
– Räck på båda sidorna
– Urskiljs från industriområdet med nytt staket
– Stängd till vintern

Första skede
AVVERKNING AV SKOGEN
Första skedet i projektet var att röja en väg upp på backen. Avverkning av skogen tog start v24 och pågick hela juni. Vägen upp för backen börjar nu ta sin form och högsta träden är fällda för en bättre utsikt.

Hela backen är nu också röjd från riskor och små träd med talkokraft. Tack vare PIF:ens och Parsports insats gick arbetet smidigt undan. Arbetet är tufft och tungt i den här backen, men roligt med ett ivrigt gäng på 15 personer.
Bläddra åt sidorna för mera bilder och video
Video

Andra skede
MARKARBETE
Andra skede inkluderar formning av backen för att skapa en trygg grund åt trappan. Detta skede kräver grävarbeten och flera tusen ton krossad sten för att forma backen till lämplig lutning. Jobbet är utmanande och tufft i 15–25 graders lutning.

Då markarbetet är klart kan vi komma igång med tredje skede som är staketet.
Bläddra åt sidorna för mera bilder och video

samarbetspartner-sv SAMARBETSPARTNER

kontakt-sv "Vi är med och understöder"
Logopaket
info@hundbanan.fi Ta kontakt ifall du är intresserad att bidra till projektet?